06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Bureau Kortdaad verleent juridische diensten en rechtsbijstand in procedures op het terrein van het – ambtenarenrecht, het arbeidsrecht – inclusief het sociaal zekerheidsrecht, het bestuursrecht en het onderwijsrecht. Te denken valt aan advies in een individuele casus, het screenen van een dossier in verband met een (dreigend) ontslag of een dossier Wia- proof maken. Daarnaast biedt Bureau Kortdaad hulp en ondersteuning bij conflicten op de werkvloer of tijdens de re- integratie.

Bureau Kortdaad kan worden ingehuurd om door ziekte of drukte ontstane achterstanden weg te werken.

Bureau Kortdaad verleent rechtsbijstand in heel Nederland. Een afspraak kan op de werk- of thuislocatie worden gevoerd.

De dienstverlening van Bureau Kortdaad kenmerkt zich door korte lijnen en daadkrachtige rechtshulp. Als snelle actie vereist is - bijvoorbeeld in een situatie van ontslag op staande voet - kunt u zonder meerprijs ook buiten kantooruren bij Bureau Kortdaad terecht.

Juridische problemen ontstaan niet alleen op werkdagen tussen 9 en 17 uur!