06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Esther Kort houdt ervan juridische knopen en conflicten te ontwarren.

Het werkveld van Bureau Kortdaad beslaat een vakgebied waar u wel een jurist maar geen advocaat voor nodig heeft. Bewust, omdat Esther zich het beste thuis voelt in een informele setting.

  • Arbeidsrecht - individueel ontslag, arbeidsrechtelijke geschillen, arbeidsconflicten.
  • Ambtenarenrecht - individueel ontslag, disciplinaire maatregelen, conflicten, disfunctioneren.
  • Sociaal zekerheidsrecht - geschillen over uitkeringen (WW, Wia, Wazo, Ziektewet, Participatiewet).
  • Onderwijsrecht - individueel ontslag, disciplinaire maatregelen, conflicten, disfunctioneren.
  • Bestuursrecht - geschillen tussen overheid en burgers.

Als mediator helpt Bureau Kortdaad u om met elkaar te zoeken naar een passende oplossing voor uw conflict. Te denken valt aan familierechtelijke kwesties zoals een erfenis of een omgangsregeling. Ook in arbeidsrechtelijke kwesties kan Bureau Kortdaad voor u een bemiddelende rol spelen.

Niet iedere goede jurist is advocaat en andersom