06-53808643 Postbus 50011 9400 LA Assen e.kort@kortdaad.nl

Daadkrachtige Rechtshulp

Afspraak maken

Het onderwijsrecht heeft kenmerken van zowel het reguliere arbeidsrecht als van het ambtenarenrecht. Op dit terrein kunnen zich kwesties voordoen als:

  • Ontslag
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Conflicten

Ook hierin kan Bureau Kortdaad u bijstaan, maak vrijblijvend een afspraak.