06-53808643 Postbus 50011 9400 LA Assen e.kort@kortdaad.nl

Daadkrachtige Rechtshulp

Afspraak maken

Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht en beslaat een breed en specialistisch terrein. Bureau Kortdaad heeft hiermee vele jaren ervaring, zowel vanuit werkgevers- als werknemerskant alsook optredend namens het overheidsorgaan. Bureau Kortdaad kent dus het klappen van de sociale zekerheidsrechtelijke zweep.

Heeft u hulp nodig bij:
  • Een werkloze werknemer
  • Een zieke of zwangere werknemer (ZW, Wazo)
  • Een arbeidsongeschikte werknemer en Wia- gerelateerde problemen
  • WGA en IVA- perikelen
  • De Wet Beperking Ziekteverzuim en beperking arbeidsongeschiktheid (Bezava)
  • Eigenrisicodragerschap voor de Wia
  • neem dan vrijblijvend contact op met Bureau Kortdaad en bespreek wat zij voor u kan doen.
  • Het eerste halfuur is gratis.

neem dan vrijblijvend contact op met Bureau Kortdaad en bespreek wat zij voor u kan doen. Het eerste halfuur is gratis.