06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht en beslaat een breed en specialistisch terrein. Bureau Kortdaad heeft hiermee vele jaren ervaring, zowel vanuit werkgevers- als werknemerskant alsook optredend namens het overheidsorgaan. Bureau Kortdaad kent dus het klappen van de sociale zekerheidsrechtelijke zweep.

Heeft u hulp nodig bij:
  • Een werkloze werknemer
  • Een zieke of zwangere werknemer (ZW, Wazo)
  • Een arbeidsongeschikte werknemer en Wia- gerelateerde problemen
  • WGA en IVA- perikelen
  • De Wet Beperking Ziekteverzuim en beperking arbeidsongeschiktheid (Bezava)
  • Eigenrisicodragerschap voor de Wia
  • neem dan vrijblijvend contact op met Bureau Kortdaad en bespreek wat zij voor u kan doen.
  • Het eerste halfuur is gratis.

neem dan vrijblijvend contact op met Bureau Kortdaad en bespreek wat zij voor u kan doen. Het eerste halfuur is gratis.