06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Betrokken
Mediation

Afspraak maken

Esther Kort is naast jurist ook mediator. Zij heeft zowel de basisopleiding mediation gevolgd als de specialisatieopleiding familiemediator. Zij is aangesloten bij de Nederlandse Mediatorvereniging (NMv) (inschrijfnummer: M13277).

Bureau Kortdaad staat voor een pragmatische aanpak. Dat houdt onder meer in, dat de gang naar de rechtszaal niet altijd nodig is. Dat levert naast hoge kosten vaak alleen maar verliezers op. Wanneer het conflict zich daarvoor nog leent en wanneer zowel werkgever als werknemer bereid zijn om het conflict open met elkaar te bespreken met het gezamenlijke doel op een tot voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen dan biedt mediation daarvoor een uitgelezen mogelijkheid.

Conflicten tussen werknemers onderling en conflicten over re-integratie en de beëindiging van het dienstverband lenen zich bij uitstek voor mediation.

Wanneer u besluit mediation in te zetten ontvangt u vooraf voorlichting over de mediation, een concept mediationovereenkomst, het Reglement en de Gedragsregels. Er worden daarbij afspraken met u gemaakt over het tijdspad van de mediation – gemiddeld zijn er 5-6 bijeenkomst nodig -de kosten en de verdeling ervan.

Als mediator is Esther onafhankelijk en onpartijdig. Het feit dat zij bekend is met het werkveld maakt, dat zij gerichter vragen kan stellen om partijen te helpen om het conflict op te lossen.