06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6846 AV Arnhem

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Bureau Kortdaad kan u van deskundige rechtshulp voorzien op het terrein van arbeidsongeschiktheid. Daarvoor is van belang of u te maken heeft met het reguliere arbeidsrecht, het ambtenarenrecht of het onderwijsrecht.

Maak hier vrijblijvend een afspraak met Bureau Kortdaad.