06-53808643 Postbus 50011 9400 LA Assen e.kort@kortdaad.nl

Daadkrachtige Rechtshulp

Afspraak maken

Bureau Kortdaad kan u van deskundige rechtshulp voorzien op het terrein van arbeidsongeschiktheid. Daarvoor is van belang of u te maken heeft met het reguliere arbeidsrecht, het ambtenarenrecht of het onderwijsrecht.

Maak hier vrijblijvend een afspraak met Bureau Kortdaad.