06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Uiteraard wilt u tevoren weten, welk prijskaartje er aan de rechtshulp hangt. Bureau Kortdaad bespreekt vooraf het tarief met u. Bureau Kortdaad geeft u daarbij de keuze tussen een vast uurtarief van € 125,00 ex BTW en 6% kantoorkosten of een pakketprijs, waarbij dan vooraf met u besproken wordt, waaruit de concrete rechtshulp bestaat.

Voor mediation geldt een uurtarief van € 150,00 per uur, exclusief BTW en 6% kantoorkosten. Doorgaans worden deze kosten beide partijen gedeeld, zodat u de facto € 75,00 ex BTW en 6% kantoorkosten per uur betaalt.

Juridische bijstand van Bureau Kortdaad is maatwerk, haar prijs is dat eveneens