06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Het bestuursrecht is ruimer dan alleen de sociale kaart met de vele uitkeringen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en levensonderhoud.

Bureau Kortdaad houdt zich ook bezig met het ruimtelijk bestuursrecht dat ziet op de uitvoering van de diverse regelingen. Esther Kort houdt zich als interim jurist bijvoorbeeld bezig met het Fosfaatreductieplan, dat wordt uitgevoerd door het onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ressorterende Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tijdens een 10 – jarig lidmaatschap van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Loppersum heeft Esther Burgenmeester en Wethouders geadviseerd op het terrein van diverse vergunningen en bestemmingsplannen.

Bureau Kortdaad is inzetbaar als interim jurist voor overheidsinstanties.