06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Heeft u uw werknemer of ambtenaar te veel betaald en wilt u dat terugvorderen?
Heeft u een vordering vanwege de schending van een contractueel beding zoals een relatie- of concurrentiebeding of een studieovereenkomst?

Bureau Kortdaad kan u helpen om de vordering te innen. Esther Kort is een ervaren invorderingsambtenaar en zij werkt samen met erkende incassobureaus.

Maak hier vrijblijvend een afspraak met Bureau Kortdaad.