06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken
Bureau Kortdaad kan u helpen bij:
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Het beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Conflicten met uw werknemer, bv. over de re- integratie
 • Salarisgeschillen
 • Advies indien u een werknemer wilt of moet ontslaan
 • Ontslag op staande voet
 • Het onderhandelen met de (advocaat van) werknemer
 • Het opstellen van een beÃĢindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden
 • Het indienen van een ontslagaanvraag bij UWV
 • Het indienen van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter
 • Het indienen van verweer indien uw (ex-) werknemer een procedure tegen u start
 • Advies indien uw (ex-) werknemer een concurrentie- of relatiebeding overtreedt

Bureau Kortdaad beschikt over bijna 15 jaar ervaring op het gebied van het arbeidsrecht. Door middel van vakgerichte scholing, waaronder de Grotius Specialisatieopleiding arbeidsrecht bent u verzekerd van deskundige rechtshulp.

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximaal een half uur.