06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Veel klanten die gebruik maken van de diensten van Bureau Kortdaad komen uit Heerenveen. Een eerste kennismaking geschiedt bij voorkeur persoonlijk, hoewel veel zaken zich ook lenen om telefonisch en per mail te worden afgewikkeld. Vaak is dat vanwege de vereiste snelheid ook efficiënter maar Bureau Kortdaad laat de keuze voor een persoonlijke afspraak graag aan u.

Bureau Kortdaad verleent juridische diensten en rechtsbijstand in procedures op het terrein van het – ambtenarenrecht, het arbeidsrecht – inclusief het sociaal zekerheidsrecht, het bestuursrecht en het onderwijsrecht in en om Heerenveen. Daarnaast biedt Bureau Kortdaad hulp en ondersteuning bij conflicten op de werkvloer of tijdens de re- integratie.

De dienstverlening van Bureau Kortdaad kenmerkt zich door korte lijnen en daadkrachtige rechtshulp in en om Heerenveen. Als snelle actie vereist is - bijvoorbeeld in een situatie van ontslag op staande voet - kunt u zonder meerprijs ook buiten kantooruren bij Bureau Kortdaad terecht.

  • Arbeidsrecht - individueel ontslag, arbeidsrechtelijke geschillen, arbeidsconflicten.
  • Ambtenarenrecht - individueel ontslag, disciplinaire maatregelen, conflicten, disfunctioneren.
  • Onderwijsrecht - individueel ontslag, disciplinaire maatregelen, conflicten, disfunctioneren.
Als Mediation helpt Bureau Kortdaad u in Heerenveen. en omstreken om met elkaar te zoeken naar een passende oplossing voor uw conflict.