06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Veel klanten die gebruik maken van de diensten van Bureau Kortdaad komen uit Groningen. Een eerste kennismaking geschiedt bij voorkeur persoonlijk, hoewel veel zaken zich ook lenen om telefonisch en per mail te worden afgewikkeld. Vaak is dat vanwege de vereiste snelheid ook efficiënter maar Bureau Kortdaad laat de keuze voor een persoonlijke afspraak graag aan u.

Bureau Kortdaad verleent juridische diensten en rechtsbijstand in procedures op het terrein van het – ambtenarenrecht, het arbeidsrecht – inclusief het sociaal zekerheidsrecht, het bestuursrecht en het onderwijsrecht in en om Groningen. Daarnaast biedt Bureau Kortdaad hulp en ondersteuning bij conflicten op de werkvloer of tijdens de re- integratie.

De dienstverlening van Bureau Kortdaad kenmerkt zich door korte lijnen en daadkrachtige rechtshulp in en om Groningen. Als snelle actie vereist is - bijvoorbeeld in een situatie van ontslag op staande voet - kunt u zonder meerprijs ook buiten kantooruren bij Bureau Kortdaad terecht.

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij Bureau Kortdaad terecht voor rechtshulp en advies in arbeidsrechtelijke kwesties of bij ziekte, ontslag en re- integratie. Bureau Kortdaad helpt u ook in de voorfase van ontslag of ziekte. Als mediator in Groningen is Esther Kort in staat om u te helpen problemen in een vroegtijdig stadium bespreekbaar te maken. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Ook overheden en ambtenaren behoren tot de klantenkring van Bureau Kortdaad terecht. Als interim- jurist heeft Esther Kort ervaring bij diverse overheden, rechtsbijstandsverzekeraars en gemeenten Esther Kort heeft een ruime ervaring en een breed netwerk, waarmee zij spart, evalueert en samenwerkt. Ook voor mediation werkt Bureau Kortdaad samen met ervaren mediators. Zo blijft Esther Kort als jurist en mediator scherp en houdt zij haar kennis up- to- date. Interesse gewekt, Bureau Kortdaad helpt u graag verder in Groningen

  • Groningen Esther Kort is als medewerker terugvordering en verhaal werkzaam geweest in de gemeenten Winschoten en Reiderland. Tevens is zij ruim tien jaar werkzaam geweest als lid van de bezwarencommissies sociale zekerheid en ruimtelijke ordening in de gemeenten Loppersum en Delfzijl Daarnaast heeft zij voor de Sociale Verzekeringsbank vanuit de locatie Groningen als beroepsjurist veel geprocedeerd op het terrein van de diverse sociale zekerheidswetten zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Participatiewet (PW) en het Persoonsgebonden Budget (PGB).