06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Het gesloten stelsel van ontslaggronden wordt versoepeld: werkgevers mogen voortaan een optelsom maken van diverse ontslaggronden, bijvoorbeeld verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsrelatie optellen bij slecht functioneren.

De transitievergoeding gaat omlaag voor mensen die al lange tijd in dienst zijn. Wel kan daar een extra ontslagvergoeding bovenop komen. Deze bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding.

Werknemers krijgen eerder dan na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding

Duur tijdelijke dienstverbanden wordt verruimd naar drie jaar.

Voor langjarige contracten of voor dienstverbanden waarbij meteen een vast contract wordt gegeven, wordt de maximaal toegestane proeftermijn langer.

De periode dat een werkgever het loon moet doorbetalen van een zieke werknemer wordt verkort. In de toekomst hoeven kleine werkgevers nog slechts 1 jaar het loon door te betalen. Dat is momenteel nog twee jaar. Het tweede jaar wordt voortaan gefinancierd door kleine werkgevers gezamenlijk een premie te laten betalen. Deze maatregel geldt uitsluitend voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers. Voor grotere bedrijven blijft de termijn van twee jaar van kracht.