06-53808643 e.kort@kortdaad.nl 6650 AB Druten

Daadkrachtige
Rechtshulp

Afspraak maken

Terugvordering, vertrouwens- en rechtzekerheidsbeginsel

Terugvordering bovenwettelijke uitkering volgens Centrale Raad van beroep niet onrechtmatig nu deze bij ontslag heeft ingestemd om tegen betaling van een bedrag van € 125.000,- af te zien van het aanvragen van een bovenwettelijke uitkering. Geen sprake van schending van het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel.